ADR-hyväksyntä

Tuotteemme täyttävät ADR 2017 (Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) vaatimukset.

Samoin tuotteemme täyttävät vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) nojalla VAK-direktiivin 2017 vaatimukset.

 

 

 

IMO4-hyväksyntä

Admor®-säiliöt ovat IMO4-hyväksyttyjä, joka mahdollistaa vaarallisten aineiden lyhyiden merimatkojen eli Short-sea  -kuljetukset.

 

 

 

RID- ja UIC- hyväksyntä

Admor®- säiliöt soveltuvat nestemäisten tuotteiden kuljetukseen Euroopan rautateillä.

 

 

 

 

Soveltuvuus ADR-kemikaaleille

Admor® säiliöt soveltuvat erinomaisesti juuri kemikaalien kuljetukseen. Muovien ja komposiittien korroosion kesto on erinomainen verrattuna teräs tai elastomeeri materiaaleihin.

 

 

 

Ota yhteyttä

myynti@admor.fi


+35840 540 2062  
+35840 541 0725