Lätt
•  Avtagbar tank med containerlås 31 000 liter      2000kg
•  ISO 20 fot tankcontainer 25 000 liter             2600kg
•  Påhängsvagn 38 000 liter                    6000 kg


Beständighet mot kemikalier    Våra behållare som följer ADR 2017-klassificering, lämpar sig bland annat för:
• 1789 Saltsyra                          • 1830 Svavelsyra
• 1791 Hypokloritlösning             • 2031 Salpetersyra
• 1824 Natriumhydroxid              • 1779 Myrsyra
• 2582 Ferrikloridlösning             • 2581 Aluminiumkloridlösning

Livsmedelsbehörighet
Våra behållare överensstämmer med EU:s livsmedelslagstiftning (EG) nr 1935/2004 och har tillverkats i enlighet med EU:s lagstiftning (EU) nr 10/2011.

 

Enklare att rengöra
Tack vare att behållaren är så enkel att rengöra kan den användas för många olika ändamål. Vidhäftande material som latex fastnar inte på vår produkts invändiga ytor.

 

Säkerhet
Vår produkt har testats och funnits säker tack vare sin starka sandwichstruktur.

 

Kontakta oss

myynti@admor.fi


+35840 541 0725  
+35840 540 2062