Lätt
•  Fllyttbar swop tank med containerlås  31 000 liter      2000kg
•  ISO 20'  tank container        25 000 liter 2600kg
•  Trailer  38 000 liter 6000 kg


Hållbar mot kemikalier   

Våra tankar som är byggda enligt ADR 2017-klassificering, lämpar sig bland annat för:
• 1789 Saltsyra                             • 1830 Svavelsyra
• 1791 Hypokloritlösning               • 2031 Salpetersyra
• 1824 Natriumhydroxid                • 1779 Myrsyra
• 2582 Ferrikloridlösning            

Lämmpliga för livsmedel
Våra tankar följer EU:s livsmedelslagstiftning (EG) nr 1935/2004 och har tillverkats i enlighet med EU:s lagstiftning (EU) nr 10/2011.

 

Lättare att rengöra
Eftersom tankarna är så lätt att rengöras kan de användas för många olika produkter. Svårrengjorda material som t.ex latex fastnar inte på våra tankars insidor.

 

Säkerhet
Våra produkter har testats och funnits säkra tack vare den starka sandwichstrukturen.

 

Kontakta oss

myynti@admor.fi


+35840 451 3641  
+35840 540 2062